Blogg

Ett "modigt" beslut? Nej, ett sunt beslut!

För ett tag sedan släpptes nyheten om att Svenska Fotbollförbundet tagit beslut om att inga tabeller ska räknas och inga cuper där vinnare koras får ske förrän vid 13-års ålder.
Det satte igång en väldig debatt. Många tyckte beslutet var bra, andra tyckte det var mindre bra.
Bland de som tyckte mindre bra om beslutet, menade t.o.m. att fotbollen kommer  att förlora många utövare till andra idrotter, pga den nya regeln.
Det var en bra debatt som kom igång. Flera idrotter tittade på fotbollen och har börjat fundera på hur de ska agera (en del idrotter har redan agerat).

Det finns naturligtvis många anledningar till att det tas ett sådant beslut.
Vi som levt nära fotbollen har under många år sett hur barnfotbollen sakta men successivt blivit en ”vuxenfotboll”. Det har gått snabbt.
Trots att utbildningar sker ute i föreningarna för såväl ledare och föräldrar, så har klimatet hårdnat framförallt kring matcherna.
Ett klimat som inte ger någon utveckling för varken barnen eller för delen domarna som dömer matcherna.
Så ja, en av orsakerna till denna regel är att få ett lugnare klimat där barnen kan utvecklas inom sin idrott.

Frågor som diskuterats har bl.a. varit? ”Är det fult att vilja vinna?”.
Svaret är naturligtvis, Nej det är det inte.
Tyvärr är det vanligt förekommande att man tror att man ska ta bort tävlingsmomentet, men så är det inte.
Varje match för sig vinns eller förloras, men man lägger inte ihop poäng för att vinna något på sikt.
Barnen är här och nu. Glädjen över en vinst i en match, såsom nedstämdheten efter en förlust, är något som barnen släpper snabbt.
Precis som man önskade att vi vuxna skulle kunnat resonera:)
Så självklart kommer barnen fortfarande få spela matcher för att vinna, men kanske det oftare nu kommer att vara på barnens villkor och inte på de vuxnas villkor, utifrån ett vuxet tävlingssystem.

  Ett annat beslut som ”skakat” om lite inom fotbollen är det som Skånes Fotbollförbund tagit gällande Elitlägret och Distriktslagsverksamheten.
  En liten mindre debatt har följt detta. Men uppmärksamheten har varit stor.
  Vad är Elitlägret? Jo, under en vecka på sommaren samlas de 16 längst komna 15-åringarna från alla distrikten, både killar och tjejer (killar under en vecka och tjejerna en annan vecka).
  Resan dit för dessa lirare kan se olika ut från distrikt till distrikt. Inom Skånes FF har man börjat sina uttagningar i 14-års ålder på zonläger, för att sedan ha ett Skåneläger där första truppen sedan tagits ut. Under hösten och våren efter har spelare fått prova och testats och därefter har de 16 längst komna killarna och tjejerna tagits ut till Elitlägret i Halmstad.
  Från och med 2017 kommer inte Skåne att skicka spelare till detta lägret.
  Distriktet har också beslutat att från och med 2018 dra sig ur den distriktscup som finns för pojkar och flickor. En cup som spelas mellan alla distrikt i Sverige.

  Den senaste tiden har det fått mycket massmedial uppmärksamhet, vilket så klart lett till fler diskussioner.
  Modiga beslut? Nej, det är så klart väldigt sunda beslut.
  Än mer sunt i detta är att Skånes Fotbollförbund lägger dessa resurser på att lägga än mer tid på ledarutbildningar, än mer tid på att komma ut och besöka föreningarna på sina hemmaplaner.
  En del tror att dessa beslut gör att fotbollen i Sverige kommer att tappa mark. Vi är ändå rätt så många som är övertygade om motsatsen.
  Detta är naturligtvis inga beslut som tagits över en natt, att någon satt upp ett finger i luften för att känna åt vilket håll vindarna blåser. Nej, det har pågått diskussioner under en lång tid.
  Diskussioner som lett till att om man gör så här, så ökar möjligheterna till att barn och ungdomar fortsätter idrotta längre, Och att barnen och ungdomarna utvecklas inom sin/sina idrotter bättre.

  Man skulle kunna sammanfatta det lite så här:
  ”Forskningen visar till och med att det är kontraproduktivt med selektering och att vi får fram talanger är mer ”trots” än ”tack vare” systemet.”

  Tills nästa gång, Ha de gött därute:)